miércoles, 12 de diciembre de 2018

"C R I S P R". LA MALEABILIDAD DEL ADN.

Tertulia del 12 Diciembre 2018


                                         "CRISPR".LA MALEABILIDAD DEL ADN.

Piedad Sanchez Casado. Lda. Medicina. Aforo: 30 asistentes